Algemene Voorwaarden

Voor jouw zekerheid maakt 123rijinstructeurs graag goede afspraken met jou.

1. Aanmelding
Je kunt je aanmelden voor een cursus via onze website www.123rijinstructeur.nl. Na aanmelding ontvang je een bevestiging en nemen wij contact met je op om de mogelijkheden te bespreken. Door je daarna in te schrijven verklaar je je akkoord met de studievoorwaarden en ga je met 123rijinstructeur een studieovereenkomst aan.

2. Studiebegin
Met de ontvangst van je lesmateriaal begint de cursus alsmede de proefperiode. Bepalend voor wijzigingen in de overeenkomst is de dag waarop de schriftelijke aankondiging is binnengekomen bij 123rijinstructeur.

3. Studiemateriaal
Binnen Nederland en België ontvang je alle studiematerialen vrij van portokosten. Voor cursisten die vanuit het buitenland (buiten Nederland) studeren geldt dat het complete lesgeld vooraf voldaan dient te worden, alvorens de cursus wordt toegezonden.

De extra verzendkosten voor het versturen naar het buitenland worden aan de cursist doorberekend. Het door 123rijinstructeur aan jou geleverde studiemateriaal mag je, in welke vorm dan ook, niet aan derden verder reiken. Niet kosteloos of tegen vergoeding.

4. Persoonlijke begeleiding van je docent op afstand
Bij de opleiding krijg je vakkundige en individuele begeleiding door een persoonlijke docent. Hoe je met hem of haar in contact komt, wordt na inschrijving uitgelegd.

5. Kan ik langer over de opleiding doen?
Je mag gerust langer over de opleiding doen dan de aangegeven normale cursusduur. Let wel op dat de examens maximaal een bepaalde periode geldig zijn. Voor actuele informatie hieromtrent controleer de website van het IBKI. Na vervallen van examens dienen deze IBKI examens opnieuw te worden afgenomen. Terugbetaling van lesgeld na vervallen van de examens is uitgesloten.

6. Officieel Erkend diploma, WRM Pas
Na het behalen van de opleiding beschik je over een officieel erkende WRM pas.

7. Examens die worden afgenomen door een externe exameninstantie

De cursist is in eerstre instantie zelf verantwoordelijk voor het inschrijven voor deze examens. 123rijinstructeurs zal indien afgesproken voor aanvang opleiding, het inkopen van de examens voor cursist verzorgen. Voor informatie met betrekking tot de examenvoorwaarden, zoals examendata, examengeld etc. kan de cursist zich rechtstreeks te wenden tot de betreffende externe exameninstantie; Het IBKI. 123rijinstructeur kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele tussentijdse aanpassingen in de examenvoorwaarden (zoals o.a. examendata en examengeld) door de betreffende externe exameninstantie. In geen enkel geval kunnen deze aanpassingen aanleiding geven tot enige (financiële) compensatie door 123rijinstructeur.

8. Je bepaalt het tempo
Heb je eens een periode geen tijd voor je cursus, dan hoef je de overeenkomst niet te beëindigen. Je gaat verder met studeren wanneer je dat uitkomt. 

9. Zekerheid van niet veranderend lesgeld
Het actuele lesgeld vind je op onze website en in de studiebrochure. Je lesgeld blijft gedurende de looptijd van de cursus gelijk. Als de cursist niet aan de overeengekomen betalingsverplichting voldoet, kan 123rijinstructeur de toezending van het cursusmateriaal en eventuele studiebegeleiding onderbreken tot de betalingsachterstand is ingelopen. Bovendien zal toegang tot de digitale leeromgeving niet meer mogelijk zijn. Indien 123rijinstructeur een incassoprocedure start, wordt onmiddellijk het totale lesgeld en inschrijfgeld (inclusief nog niet gefactureerde termijnen) opeisbaar. Het te incasseren bedrag wordt verhoogd met incassokosten, conform de Wet Incassokosten. Na betaling van het lesgeld en inschrijfgeld worden lessen weer verstuurd en kan de cursist weer gebruikmaken van de studiebegeleiding. Opzegging is na overdracht aan het incassobureau niet meer mogelijk.

10. 123rijinstructeur is lid van CRKBO

123rijinstructeur is aangesloten bij de CRKBO: de belangrijkste brancheorganisatie voor trainings- en opleidingsorganisaties in Nederland. Wij conformeren ons aan de algemene voorwaarden, de gedragscode consumenten en de gedragscode beroep en bedrijf van CRKBO en voldoen aan de strenge eisen die CRKBO heeft gedefinieerd op het gebied van professionaliteit en kwaliteit.   

11. Persoonlijke gegevens
Wij verzekeren je dat je persoonlijke gegevens uitsluitend gebruikt worden voor het uitvoeren van services, de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Het kan zijn dat je actuele aanbiedingen krijgt van 123rijinstructeur, al dan niet in samenwerking met andere aanbieders. Wil je verder geen informatie over actuele aanbiedingen, dan kun je daartegen elk moment schriftelijk bezwaar indienen bij 123rijinstructeur.

12. Klachtenafhandeling
123rijinstructeur doet er alles aan om jouw studie tot een succes te maken. Mocht je toch een klacht hebben, dan kan deze per e-mail worden ingediend bij de klantenservice van 123rijinstructeur (
info(at)123rijinstructeur.nl). 123rijinstructeur zal er alles aan doen om je klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te verhelpen. Een eventuele aansprakelijkheid van 123rijinstructeur zal nooit hoger zijn dan het door je betaalde lesgeld en inschrijfgeld.

beide partijen kan worden opgelost, dan is het mogelijk om je te wenden tot de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen.

13. Nog vragen?
Stuur een e-mail naar: info@123rijinstructeur.nl.